دکتر بهرام محسنی دکترای حسابداری

سه شنبه ۴ آبان ۱۳۹۵
Tuesday 25 October 2016

بخش اخبار سایت

C2523apture

تئوری حسابداری – حقوق و پاداش مدیران اجرایی – ایمان کارنما

  *برنامه حقوق و پاداش مديران اجرايي يك قرارداد نمايندگي است كه بين شركت و مدير بسته مي شود و با تعيين حقوق ...

dolati

حسابداری بخش عمومی – ویژگی های حسابداری و گزارشگری مالی دولتی – زهرا دل خوش، رویا قلی پور

  بین نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی  و نظام حسابداری و گزارشگری مالی واحد های انتفاعی تفاوت های اساسی وجود دارد .  تفاوت ...

Capture

طرح درس حسابداری مدیریت (جبرانی) مقطع دکترا – دانشگاه آزاد بابل- نیمسال اول۱۳۹۶ – ۱۳۹۵

  به اطلاع دانشجویان دكتراي رشته حسابداري دانشگاه آزاد بابل می رساند برای دریافت طرح درس حسابداري مديريت جبراني فایل زیر را دانلود نمایید:   ...

imag2es

طرح درس تئوری حسابداری (جبرانی) مقطع دکترا – دانشگاه آزاد بابل- نیمسال اول۱۳۹۶ – ۱۳۹۵

  به اطلاع دانشجویان دكتراي رشته حسابداري دانشگاه آزاد بابل می رساند برای دریافت طرح درس تئوري حسابداري جبراني فایل زیر را دانلود نمایید:   ...

Capture

تئوری حسابداری ۱ – مقدمه ای بر تئوری حسابداری – زهرا دل خوش، رویا قلی پور

  در گذشته نقش حسابداری ت ...

images

طرح درس حسابداری بخش عمومی – دانشگاه آزاد ساری – نیمسال اول۱۳۹۶ – ۱۳۹۵

  به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد رشته حسابداري دانشگاه آزاد ساري می رساند برای دریافت طرح درس حسابداري بخش عمومي فایل زیر را دانلود نمایید:   ...

imag2es

طرح درس تئوری حسابداری – دانشگاه آزاد ساری – نیمسال اول۱۳۹۶ – ۱۳۹۵

  به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد رشته حسابداري دانشگاه آزاد ساري می رساند برای دریافت طرح درس تئوري حسابداري فایل زیر را دانلود نمایید:     ...

کتاب ها و مقالات

دروس رشته حسابداری