دکتر بهرام محسنی دکترای حسابداری

شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۵
Saturday 25 February 2017

بخش اخبار سایت

modirit-sarmayegozari

تصمیم گیری در مسائل مالی – تجزیه و تحلیل اقتصاد/بازار – سید محمد شفیعی

  بازار سهام قسمت مهم و حیاتی از کل اقتصاد به شمار می رود. اگر شرایط اقتصادی نامناسب باشد عملکرد بیشتر شرکت ها و در نتیجه بازار سهام نی ...

modirit-sarmayegozari

تصمیم گیری در مسائل مالی – بازارهای کارا – سمانه سلیم نیا

  بازار كارا، بازاری است که در آن اطلاعات موجود بلافاصله بر قیمت اوراق بهادار تاثیر میگذارد. مفهوم بازار کارا بر این فرض استوار است که ...

Capture

تصمیم گیری در مسائل مالی – بازارهای اوراق بهادار – سمیه آبادیان

  براي دريافت ارائه مورد نظر، فايل زير را دانلود نماييد:   ...

Capture

تئوری حسابداری (دکترا، جبرانی) – تئوری بازی ها – الهام عطایی، مریم برادران

  در تئوري بازي ها، یکسری الگوهایی را ارائه میکنیم تا نتیجه تعارض بین دوطرف قرارداد که به شیوه ای بخردانه عمل میکنند پیش بینی کنیم...   براي د ...

Capture

روش تحقیق پیشرفته – متغیرها و تحلیل توصیفی داده ها – مائده ولیخواه،نسیبه پرکان،رعنا فلاحی

  اهداف آموزشي اين فصل: انواع داده ها ایجاد فایل کاری و انتقال داده ها به نرم افزار آماده سازی دادها پیش از تحلیل توزیع نر ...

Capture

تئوری حسابداری (دکترا) – مدیریت سود – رضا عزیزی مقدم

  تعریف مدیریت سود : انتخاب یک رویه حسابداری از میان مجموعه ای از رویه ها توسط مدیر برای به حداکثر رساندن مطلوبیت مورد نظر خود و یا ارزش بازار شرکت ...

Capture

طراحی پژوهش های حسابرسی – نگارش مقاله علمی – مروارید ولی زاده

  پژوهش علمی زمانی ارزشمند میشود که نتایج آن برای سایر پژوهشگران و افراد علاقه مند  انتشار یابد .انتشار نتایج پژوهش در قالب مقاله علمی ...

کتاب ها و مقالات

دروس رشته حسابداری